Nieuwsbrief september 2015

Vooruitblik winterwerkseizoen 2015-2016

We staan op de drempel van een nieuw winterwerkseizoen. Vanaf vandaag gaan er weer allerlei activiteiten binnen de gemeente van start. We hopen op uw en jouw enthousiaste inzet en aanwezigheid in de zondagse diensten, de zondagsschool, de clubs, de catechisaties, de kringen, de contactmiddagen etc. Wellicht was u of jij in de afgelopen jaren op de achtergrond aanwezig in de gemeente. U ging op zondag trouw naar de kerk maar verder liet u de doordeweekse activiteiten aan u voorbijgaan. Misschien wordt het dit jaar wel tijd dat u of jij een stap zet om verder te komen op de weg van het geloof. Denk er eens over na om dit jaar de Bijbelkring of de gesprekskring/belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Het is een prachtige gelegenheid om God beter te leren kennen, maar ook om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof. Denk er ook eens over na of God u of jou dit jaar wellicht roept voor een taak in de gemeente. In Lukas 10 zegt Jezus: “de oogst is wel groot maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” Denk vooral niet te gering over u zelf. Als God u roept, dan zal Hij ook alles geven wat u nodig heeft om een taak in de gemeente op te pakken.

Komend seizoen zullen we in de ochtenddiensten nadenken over de geschiedenissen van Abraham. Abraham en zijn vrouw Sara waren gewone mensen, net als wij, met hun hoogte- en dieptepunten, met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. Door Abraham te volgen op zijn weg met God hopen we lessen op te doen voor ons leven met God. Want de God van Abraham is nog altijd Dezelfde. Van Hem zijn we afhankelijk, dat beseffen we eens te meer aan het begin van een nieuw winterwerkseizoen. Zonder Zijn zegen zal het niet gaan. Daarom willen we als kerkenraad u en jou vragen om te bidden of God Zijn gemeente wil opbouwen en dat wij als de leden van Zijn gemeente ook komend seizoen zullen groeien in kennis van en vertrouwen op God. We zien vol verwachting uit naar de grote dingen die God in onze gemeente wil doen, in de kerkdienst op zondag maar ook in de activiteiten doordeweeks.

Het zal ook een jaar worden waarin verschillende vacatures binnen de kerkenraad zullen ontstaan (zie onder). Ook daarin weten we ons afhankelijk van God.

 

Verkiezing kerkenraad

Nu het winterwerk weer van start gaat, komen ook de verkiezingen voor de kerkenraad weer in zicht. Elke twee jaar is een gedeelte van de kerkenraad aftredend. Onze kerkorde geeft de mogelijkheid om twee keer herkozen of herbenoemd te worden. Afhankelijk van het systeem dat wordt gehanteerd duurt een kerkenraadsperiode twee of vier jaar. In onze gemeente zijn we tot nu toe altijd uitgegaan van een ambtsperiode van vier jaar. Komend jaar zullen we afscheid nemen van diaken B. Boere, diaken G.M. Versteeg en ouderling G.P. van Vugt. Na een ambtsperiode van respectievelijk vier, acht en acht jaar hebben de genoemde broeders de kerkenraad meegedeeld om zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe ambtsperiode. Uiteraard betreuren we als kerkenraad deze beslissingen van de broeders maar hebben daar gezien hun persoonlijke omstandigheden ook begrip voor. We zijn de broeders dankbaar voor de tijd en gaven die zij voor een lange periode ingezet hebben ten dienste van onze hervormde gemeente. Daarnaast is het zo dat onze scriba ouderling C. Nieuwkoop voor de zomer te kennen heeft gegeven dat hij na een periode van bijna 30 jaar in de kerkenraad te hebben gezeten, per 1 januari 2016 zich zal terugtrekken uit de kerkenraad. Echter, gezien de te ontstane situatie binnen de kerkenraad heeft hij aangegeven zijn afscheid voorlopig met een half jaar uit te willen stellen.

De komende tijd zal de kerkenraad zich bezig gaan houden met de voorbereidingen voor de verkiezingen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Wilt u met ons meebidden dat God op Zijn tijd en wijze de te ontstane vacatures zal vervullen?  

 

Restauratie

Zoals inmiddels wel door u geconstateerd zal zijn, heeft de gemeente Zaltbommel de restauratie van de kerktoren ter hand genomen. Hiermee wordt een plan gerealiseerd dat zo’n negen jaar geleden voor het eerst op tafel kwam. De komende maanden zullen we voor wat betreft het betreden van ons kerkgebouw hier enige hinder van ondervinden. Wij vragen hier voor uw en jouw begrip. Voor vragen met betrekking tot de restauratie kunt u terecht bij ouderling-kerkrentmeester Hans Bok.

 

Ledenregistratie

Een aantal jaren geleden kende we de slogan “Blijf in contact met je kerk”. De reden voor deze slogan was dat de overheid niet alle gegevens meer doorstuurde naar de kerkelijke gemeenten. Zo worden er al sinds een lange tijd geen geboorteleden meer geregistreerd, behalve zij die zich zelf als zodanig hebben aangemeld bij de kerkenraad. Er ontstaat nu dus een situatie dat niet iedereen meer automatisch een uitnodiging krijgt voor club of vereniging. Voor vragen over deze materie kunt u terecht bij onze scriba. Eén ding staat vast: die oude slogan ”Blijf in contact met uw kerk”, is nog steeds van het grootste belang. Geef daarom alstublieft wijzigingen in uw persoonlijke en / of gezinssituatie door aan uw kerk.

 

De kerkenraad wenst u van harte een gezegend winterseizoen.