Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

 

 

Voltallige colleges van diakenen en kerkrentmeesters

 

In de nieuwsbrief van juni bent u op de hoogte gebracht van het besluit van de kerkenraad om het college van kerkrentmeesters uit te breiden met een kerkrentmeester en het college van diakenen uit te breiden met een diaconaal rentmeester. Inmiddels heeft de kerkenraad Marc Duijzer voorgedragen als kerkrentmeester en Hendrik Roseboom als diaconaal rentmeester. Als gemeente heeft u de komende week de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de benoeming van beide broeders.

 

 

Aanvang winterwerk

 

Op zondagmorgen 23 september zullen we in de dienst een zegen vragen over het komende seizoen. Diezelfde week is er op vrijdag 28 september de startavond van het jeugdwerk en op zaterdag 29 september de gemeentebarbecue. De startavond begint om 18.30uur en de gemeentebarbecue begint om 17.00uur.

 

 

Vertrek dominee van Campen

 

In verband met het vertrek van dominee van Campen naar een andere gemeente zullen er binnenkort een aantal zaken wijzigen:

 

De pastorale zorg zal overgenomen worden door een kerkelijk werker. Inmiddels heeft de kerkenraad Willem Meerkerk benoemt tot kerkelijk werker. Broeder Meerkerk heeft de afgelopen 2 jaar pastoraal werk verricht in de Hervormde gemeente van Andel. Hij is woonachtig in Sliedrecht en verricht ook pastoraal werk in een aantal andere gemeenten. Op donderdag zal hij pastorale bezoeken afleggen en de catechese verzorgen. Ook zal hij één keer per maand op woensdagavond de Bijbelkring leiden. In voorkomende gevallen zal hij ook rouwdiensten leiden. Dominee van Campen zal in de morgendienst van zondag 7 oktober broeder Meerkerk bevestigen in zijn bediening van kerkelijk werker in onze gemeente.

 

De Bijbelkring zal op woensdag 3 oktober nog geleid worden door ds. van Campen. Daarna neemt broeder Meerkerk het over. De catechisatie zal vanaf de eerste lessen op donderdag 4 oktober geleid worden door broeder Meerkerk. De tijden zijn: 18.30uur: 12-13jaar, 19.30uur: 14-15jaar en 20.30uur: 16jaar en ouder.

 

De kerkenraad heeft ds. B.A. Belder uit Brakel bereid gevonden om gedurende de vacante periode onze consulent te zijn. Daarnaast zal hij ook in Brakel belijdeniscatechisatie geven aan degenen uit onze gemeente die belijdenis willen doen of zich willen verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op woensdagavond en beginnen om 20.00uur. De eerste avond is op woensdag 3 oktober. U kunt zich aanmelden via ds. van Campen.

 

Tijdens de herfstvakantie zullen ds. van Campen en zijn gezin verhuizen naar hun nieuwe woonplaats. Vanaf die tijd kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba.

Op zondagmiddag 28 oktober is er om 14.30uur een afscheidsdienst. Hiernaast zullen we als gemeente reeds op zondag 7 oktober op een informele manier afscheid nemen van ds. van Campen en zijn gezin. Dit zullen we doen in een samenzijn aansluitend aan de morgendienst waarin broeder Meerkerk bevestigd zal worden. In verband hiermee is er die middag geen zondagschool. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

 

 

De kerkenraad.