Nieuwsbrief oktober 2017

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Op die vraag geeft het boek Hebreeën een helder antwoord: ‘Laten we in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’. We gaan naar de kerk om elkaar te bemoedigen. Alleen al mijn aanwezigheid is voor een andere kerkganger een aanmoediging om vol te houden op de weg van het geloof. In onze tijd wordt nogal eens gezegd: ‘als ik er niets aan beleef, hoeft het voor mij niet meer’. Alles draait erom dat ík aan mijn trekken kom. Ook in de kerk zijn wij vaak consumenten geworden. Maar waarom zou ik naar de kerk gaan alleen om iets te willen krijgen? De zondag is toch ook een prachtige dag om iets te geven, aan God en aan elkaar? Je geeft God de dank en de eer en de aanbidding waar Hij recht op heeft en waar je doordeweeks door alle drukte nauwelijks aan toekomt. Je zingt lofliederen voor Hem. Daar houdt Hij van, daar troont Hij op (Psalm 22). Bovendien kom je naar de kerk voor je broeders en zusters: je laat door je aanwezigheid zien dat hij/zij er niet alleen voor staat. Je krijgt de kans om te vragen hoe het met die ander gaat, om een luisterend oor te bieden. Je zingt voor hem/haar die vanwege alle ellende en verdriet niet meer kan zingen. Probeer zo eens tegen de kerkdienst aan te kijken en tegen álle activiteiten die dit seizoen weer van start gaan: we gaan er naar toe niet alleen om iets te krijgen maar vooral ook om iets te geven! Dat zet de dingen in een ander perspectief! We wensen elkaar een door God gezegend winterwerkseizoen toe!

Zondagschool:

Startmiddag – Zondag 8 oktober om 14.00 uur zal de zondagsschool weer van start gaan. De uitnodiging voor deze startmiddag hebben jullie al gekregen. Het belooft een leerzame en gezellige middag te worden! We hopen dat jullie er weer veel zin in hebben en dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. Tot ziens!

Herfstvakantie – Op zondag 15 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 22 oktober om 14.00 uur. Fijne vakantie!

Maatschappelijke stage – Jongelui die voor hun maatschappelijke stage een plaats zoeken, zijn van harte welkom bij de zondagsschool. We hebben twee groepen: kinderen van groep 1 tot en met groep 4 en van groep 5 tot en met groep 8. Is het wat voor jou? Bel dan naar Astin Roseboom, tel. 06-11455877.

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand oktober.

De kerkenraad.