Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief oktober 2016

Zusters en broeders,

Vandaag beginnen we in de kerk met een nieuw winterwerkseizoen. De komende maanden zullen er weer allerlei activiteiten gehouden worden waarbij jong en oud betrokken zijn. Het is onze diepe wens dat dit alles mag bijdragen aan de groei en versterking van ons geloof en de opbouw van onze gemeente. Bij alles wat wij organiseren, zijn wij helemaal afhankelijk van God en Zijn Geest. Daarom is het gebed onmisbaar. We bidden dat God komend seizoen krachtig werkt in de gemeente en in de harten van kinderen, jongeren en ouderen zodat wij voor het eerst of opnieuw onder de indruk komen van wie Hij wil zijn voor ons. In de dienst van vandaag stonden we stil bij de noodzaak van het gebed en ook bij het feit dat we elkaar in de gemeente hard nodig hebben. Geloven doe je niet op je eentje maar met elkaar. Bovendien, in de christelijke gemeente kies je elkaar niet uit maar wordt je door God aan elkaar gegeven. Om elkaar te troosten, te bemoedigen, terecht te wijzen. Zo zijn we gemeente van Jezus Christus. Wij wensen elkaar een door God gezegend winterwerkseizoen.

 

Nieuws van de zondagschool:

Zondagsschool, startmiddag – Zondag 9 oktober om 14.00 uur zal de zondagsschool weer van start gaan. Hebben jullie er ook weer zin in? Op de uitnodiging lees je dat het thema voor die middag is: ‘Samen bij Een’. We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. Het beloofd een leerzame en gezellige middag te worden!

Zondagsschool, herfstvakantie – Op zondag 16 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 23 oktober om 14.00 uur. We zien uit naar een fijne en gezegende tijd met elkaar!

Bidt u en bidden jullie met ons mee om inspiratie en gezondheid om ook dit seizoen Zijn Evangelie, het goede Nieuws aan onze kinderen door te geven? Dat de harten van onze kinderen aangeraakt zullen worden en ze Gods liefde in hun jonge leven mogen ervaren? Hartelijke groeten van Geerie, Petra, Astin, Roy, Henriëtte en Annette

Zondagsschool, maatschappelijke stage – Jongelui die voor hun maatschappelijke stage een adres zoeken, zijn van harte welkom bij de zondagsschool. Is het wat voor jou? Bel dan naar Astin Roseboom, tel. 06-11455877.

 

Overig nieuws:

Ouderling Michel van der Werff heeft de coördinatie van het jeugdwerk overgenomen van ds. van Campen. Vanaf nu is Michel het aanspreekpunt binnen de kerkenraad voor het jeugdwerk in onze gemeente.

In verband met de verbouwing van de Rank is er aan de het begin van het pad bij de Burgermeester Posweg een toilet geplaatst. Indien nodig kunt u hier bij kerkdiensten of bij andere activiteiten in de kerk gebruik van maken.

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand oktober.

 

De kerkenraad.