Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief november 2018

 

 

Beroepingswerk

 

In verband met het vertrek van dominee van Campen zullen we als gemeente op zoek moeten naar een nieuwe predikant. Dit proces verloopt in grote lijnen als volgt:

 

–      De voorbereiding van de verkiezing door de kerkenraad

 

o   De kerkenraad stelt een profielschets op van de predikant die we zoeken.

o   De kerkenraad vraagt de classis om toestemming om te mogen beroepen.

o   De kerkenraad vraagt het mobiliteitsbureau om advies m.b.t. mogelijke kandidaten.

o   De kerkenraad vraagt de gemeente om aanbevelingen m.b.t. mogelijke kandidaten.

o   De kerkenraad stelt een beroepingscommissie samen die bestaat uit kerkenraads- en gemeenteleden en geeft haar de opdracht om een geschikte kandidaat te selecteren.

 

 

–      De voorbereiding van de verkiezing door de beroepingscommissie

 

o   De beroepingscommissie selecteert of zorgvuldige wijze een geschikte kandidaat op basis van de profielschets, het advies van het mobiliteitsbureau en de aanbevelingen vanuit de gemeente.

o   De beroepingscommissie doet een voorstel aan de kerkenraad m.b.t. een geschikte kandidaat.

 

 

–      De verkiezing van de predikant door de gemeente

 

o   De kerkenraad stelt een kandidaat op basis van het voorstel van de beroepingscommissie.

o   De gemeente verkiest een predikant op basis van de kandidaatstelling door de kerkenraad. (Bij één kandidaat is een meerderheid van twee derde van de geldige stemmen vereist.)

o   De gemeente krijgt de gelegenheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure.

 

 

–      De beroeping van een predikant door de kerkenraad

 

o   De kerkenraad beroept de door de gemeente gekozen kandidaat tot predikant van de gemeente.

o   De beroepen predikant laat binnen drie weken aan de kerkenraad weten of hij het op hem uitgebrachte beroep aanneemt.

o   Indien het beroep is aangenomen, wordt de beroepen predikant na goedkeur van de classis binnen 3 maanden bevestigd tot predikant van de gemeente.

o   Indien het beroep niet is aangenomen, moet de beroepingscommissie opnieuw aan het werk om een andere geschikte kandidaat te selecteren en een voorstel te doen aan de kerkenraad.

 

In de komende kerkenraadsvergadering van 13 november zal de kerkenraad spreken over de werkzaamheden, de werktijd en het profiel van de nieuwe predikant. Daarna zal een commissie uit de kerkenraad een concept-profielschets opstellen. Daarnaast moeten er nog andere voorbereidingen worden getroffen, zoals het maken van een financiële begroting voor de komende jaren en het opstellen van een omschrijving van de gemeente.

In volgende kerkenraadsvergadering van 6 december zal vervolgens de profielschets worden vastgesteld. Ook zal er in die vergadering een beroepingscommissie worden samengesteld. De daaropvolgende zondag zal de gemeente worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten.

De kerkenraad.