Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 

Voor uw ligt de laatste nieuwbrief van het winterseizoen 2016-2017. Deze maand zijn er nog verscheidene activiteiten binnen onze gemeente. Maak gebruik van de mogelijkheden die God u en uw gezin geeft om Hem, samen met andere gemeenteleden, beter te leren kennen. Als andere zaken in ons leven een hogere prioriteit krijgen dan de dingen van Gods Koninkrijk, moeten we ons afvragen of we ons wel op de weg naar het Leven bevinden. Jezus heeft ons zo lief dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven. Een dergelijke diepe liefde kan alleen echt beantwoord worden met een onvoorwaardelijke diepe wederliefde. Een liefde die God zelf in ons hart legt en waardoor we er naar verlangen ons hele leven aan Hem te geven. Een dergelijke liefde tot God blijft voor onze omgeving zeker niet verborgen.

Zondagschool

Op woensdag 15 maart is het in Poederoijen Biddag voor gewas en arbeid. Daar hopen we met de kinderen op de zondagsschool over na te denken. We zullen luisteren naar een Bijbelverhaal waarin het gaat over het feit dat God zich aan Zijn belofte houdt en ons altijd hoort. Hij vergeet ons niet! We bidden voor en met elkaar, voor mensen dichtbij en ver hier vandaan, maar zullen ook danken voor alles wat we van God ontvangen, en dat is meer dan we misschien wel denken. Bidt u en jij met ons mee om fijne en gezegende diensten op de Biddag?

Omdat het in het verleden behoorlijk rumoerig was op de Biddag- en Dankdagdiensten voor de kinderen, willen we uw medewerking vragen om hier verandering aan te brengen. Daarom een VRIENDELIJK VERZOEK AAN DE OUDERS: Komt u ook op Biddag naar de middagdienst? Dan bent u van harte welkom om samen met uw kind(eren) plaats te nemen in de kerkbank. Zo kunnen we met elkaar voorkomen dat het al te rumoerig wordt en ervoor zorgen dat we ons allemaal goed kunnen concentreren op wat God tot ons te zeggen heeft. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand maart.

De kerkenraad.