Nieuwsbrief maart 2016

Zusters en broeders,

Voor u ligt alweer de laatste reguliere nieuwsbrief van dit winterseizoen. In de afgelopen periode mocht het winterwerk weer op verschillende momenten gestalte krijgen. Nu toelevend naar Pasen ronden we een aantal zaken weer af. Wat blijven mag is de verkondiging van het evangelie. Ook in de maanden die gaan komen worden we opgeroepen om trouw onze plaatsen in de zondagse erediensten in te nemen. Daarnaast zij er ook een aantal activiteiten die ook in de zomer doorgaan. Van enkele hiervan vindt u hieronder een aanbeveling.

Actiedag:

In deze laatste nieuwsbrief van dit winterseizoen willen we u/jullie alvast attenderen op de actiedag. Op zaterdag 28 mei 2016 willen we weer een actiedag voor de gemeente houden. Als eerste willen we beginnen met een heerlijk ontbijt voor de gehele gemeente. U kunt zich hier t.z.t. voor opgeven. Er zal die dag van alles te koop zijn en voor alle leeftijden een activiteit te doen zijn. De actiedag zal gehouden worden van 8.30 uur tot en met ongeveer 13.30 uur. We zijn nog op zoek naar spullen die u over heeft en die wij kunnen verkopen (bijv. Kerstpakket spullen die u niet gebruikt). Ook willen we mensen vragen om een avond bij elkaar te komen om allerlei mooie dingen te maken om te verkopen. Kunt u heerlijke taarten/cakes maken dan hebben we u ook nodig. U hoort het, er is voor iedereen wat te doen, op de dag zelf maar ook tevoren. Heeft u al mooie ideeën of dingen, laat het ons weten, ook als u zich nu al op wilt geven voor een van bovenstaande zaken. We blijven u op de hoogte houden via de kerkbode.

Bouwcommissie:

De leden van de bouwcommissie zijn inmiddels al een aantal keer bij elkaar gekomen. Er is besproken dat de Rank gerenoveerd, en als het mogelijk is, ook uitgebreid dient te worden. We hebben ook al een aantal gesprekken met de gemeente Zaltbommel gevoerd. Inmiddels zijn we erachter gekomen dat de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. Desondanks hebben we een paar mooie ideeën uitgewerkt en inmiddels zijn er ook een aantal schetsen door Bouwkundig Ingenieursbureau Ermstrang aangeleverd. In deze plannen zijn onder andere een grotere zaal, betere keukenruimte  en een invalidentoilet opgenomen. Inmiddels ligt er een schetsplan bij ODR (Omgevingsdienst Rivierenland). Als alles mee zit hopen we nog dit voorjaar een omgevingsvergunning aan te vragen. Op het moment dat de plannen definitief worden, willen wij u tijdens een gemeenteavond u hierover verder informeren.

Straatwerk en verlichting:

Op de laatste stemmingsvergadering is gevraagd wanneer er wat gedaan wordt aan het straat werk. Inmiddels is er aan de gemeente Zaltbommel een offerte uitgebracht. Zodra deze door hen wordt goed gekeurd zal de fa. Bonth en van Hulten het straat werk renoveren. We houden de vinger aan de pols. Op het moment dat er aan het straat werk begonnen wordt zal er ook een kabel worden getrokken voor een lamp bij de poort. Voor uitlopend daarop zijn inmiddels alle buitenlampen vervangen.

Nascholing predikant:

Wanneer een predikant in zijn eerste gemeente staat, is hij verplicht tot het volgen van de zogenaamde nascholing. Dat is een traject van ongeveer anderhalf jaar waarin de predikant zeven keer drie dagen naar het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland gaat om toegerust te worden. Vanwege de tijd die deze opleidingsdagen (inclusief de voorbereiding) in beslag nemen, zal onze predikant in die weken niet beschikbaar zijn voor het werk in de eigen gemeente. In de maand maart is onze predikant van 14 t/m 16 maart niet aanwezig. In voorkomende pastorale situaties kunt u contact opnemen met de scriba van onze gemeente.

Tot slot:

Zoals in de aanhef van deze nieuwsbrief is vermeld, is dit de laatste reguliere nieuwsbrief van dit seizoen. Dit betekent tegelijkertijd dat dit de laatste nieuwsbrief zal zijn die ik als uw scriba mag verzorgen. Op de laatste kerkenraadsvergadering is broeder Hak gekozen als nieuwe scriba. In de komende maanden zal het scribaat geleidelijk aan hem worden overgedragen. Sinds het ontstaan van de nieuwsbrief in 2005 mocht ik in samenwerking met diverse vrijwilligers en predikanten een flink aantal nieuwsbrieven schrijven om u als gemeente op de hoogte te houden van alles wat er in het midden van de gemeente mocht worden gedaan. Ook langs deze weg wil ik u als uw scriba hartelijk danken voor het vertrouwen dat ik in al die jaren van u heb mogen ondervinden.

Voor de komende zomerperiode wensen we u van harte een door God gezegende tijd.

De kerkenraad.