Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief januari 2018

 

 

Verkiezing kerkenraad:

De kerkenraad heeft broeder Richard Versteeg verkozen tot ouderling-kerkrentmeester en broeder Dinant de Bode tot diaken. Beide broeders hebben hun verkiezing mogen aanvaarden. Er is geen bezwaar ingediend tegen de bevestiging van beide broeders. Zij zullen op zondagmorgen 11 februari 2018 bevestigd worden in het ambt. In dezelfde dienst zal ouderling Gert Hak herbevestigd worden.

 

Consulentschap:

Ds. van Campen is consulent geworden van de hervormde gemeente van Aalst in verband met het vertrek van ds. Teeuw naar Voorthuizen.

 

Onze gaven voor God:

Op de laatstgehouden gemeenteavond werd tijdens de rondvraag vanuit de gemeente de vraag gesteld of de kerkenraad erover wil nadenken om de collectezakken na de inzameling van de gaven neer te leggen op de avondmaalstafel zoals ook in verschillende andere gemeenten gebeurt. Door dit te doen, wordt onderstreept dat wij niet zomaar een muntje in de collectezak doen maar onze gaven uit dankbaarheid aan God teruggeven. Bovendien wordt op deze wijze het verband tussen het avondmaal en onze gaven duidelijk. In de eerste christelijke gemeente nam men eten en drinken mee om die tijdens een maaltijd met elkaar te nuttigen. Aansluitend werd dan het avondmaal gevierd. Het eten dat overbleef, deelde men uit aan de armen. Later werd het meegebrachte eten vervangen door geld en ontstond de collecte voor de diaconie. Om de relatie tussen avondmaal en het denken aan de armen te benadrukken, is het een goed gebruik om de collectezakken op de avondmaalstafel te leggen. Als kerkenraad willen we om deze redenen dan ook positief reageren op het verzoek  en zullen we met ingang van het nieuwe jaar dit een plek geven in de erediensten. We hopen hiermee dat we als gemeente ons meer bewust worden van wat we doen als we onze gaven geven.

 

Zondagschool:

De Kerstvakantie is van 31 dec. t/m 7 jan. We wensen jullie alvast twee heel fijne vakantieweken toe en hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondag 14 januari om 14.00 uur.

 

Achter op deze nieuwsbrief vind u de activiteitenkalender voor de maand januari.

 

De kerkenraad.