Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief januari 2017

 

Zusters en broeders,

 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief voor het jaar 2017. Wat zal dit jaar ons brengen? Misschien zien we wel tegen het nieuw jaar op omdat de toekomst onzeker lijkt. Laten we echter bedenken dat God alle macht in hemel en op aarde heeft en dat Hij Zijn eigen kinderen en zijn eigen gemeente nooit zal loslaten. We bidden dat we allen mogen toenemen in de kennis van Hem die de Opstanding en het Leven is.

Vanaf zondag 1 januari 2017 zullen we een enige veranderingen doorvoeren in het doen van afkondigingen voorafgaand aan de dienst:

Voortaan zullen de mensen waarvoor we voorbede doen niet meer in de afkondigingen worden genoemd. In plaats hiervan zal de voorganger, voorafgaand aan de voorbede of tijdens de voorbede, de namen noemen van degene waarvoor we voorbede doen.

Ook zal er voortaan maar in één van beide diensten voorbede gedaan worden. Als in één van beide diensten onze eigen predikant voorgaat, zal hij de voorbede doen. Als onze predikant in geen van beide diensten voorgaat, zal de voorbede in de morgendienst gedaan worden.

Naast het weglaten van de voorbede in de afkondiging, zal voortaan ook niet meer afgekondigd worden welke voorgangers de volgende zondag zullen voorgaan. Dit doen we omdat het niet om de voorganger gaat, maar om het woord van God dat door hem tot ons komt. Mocht u toch, voordat de kerkbode verschijnt, al willen weten welke voorgangers de komende zondag voorgaan, dan kunt u altijd op de website van onze gemeente kijken. Hier zijn nu reeds alle kerkdiensten van 2017 te vinden.

Tenslotte zullen we een aantal zaken iets anders formuleren, dan dat u tot op heden gewend bent. Zo zullen de luisteraars thuis niet meer in het bijzonder worden welkom geheten, omdat zij net zo goed bij de gemeente horen als degenen die in het kerkgebouw aanwezig zijn. Wel zal er elke zondag voorbede gedaan worden voor dit bijzondere deel van de gemeente, omdat er een reden is waarom zij niet in de kerk aanwezig kunnen zijn. Hierdoor zal de gemeente die in het kerkgebouw is samengekomen er elke zondag weer aan herinnerd worden dat er gemeenteleden zijn voor wie het niet mogelijk is om naar de kerk te komen en die daarom via technische middelen met de dienst verbonden zijn en elders meezingen, meebidden en meeluisteren. Ook zullen we één keer per maand in de voorbede de namen noemen van hen die tot onze gemeente behoren, maar ergens anders verblijven.

De hierboven beschreven wijzigingen worden doorgevoerd om de afkondigingen beknopt te houden, zodat het accent valt op de eredienst waarin God tot ons spreekt:

 

Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U,

kom, wees aanwezig in het woord;

wek onze geest, opdat hij hoort,

wek ons tot leven, hier en nu.

 

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand januari.

 

De kerkenraad.