Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

 

 

Verkiezing kerkenraad:

Op zondagmorgen 11 februari 2018 zal Richard Versteeg bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en zal Dinant de Bode bevestigd worden in het ambt van diaken. In dezelfde dienst zal ouderling Gert Hak herbevestigd worden. We zien uit naar een gezegende dienst.

 

Avondmaal

Op de laatste zondag van de maand februari hopen we ons als gemeente voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Op woensdag 28 februari houden we het bezinningsmoment. In de morgendienst van zondag 4 maart hopen we het Heilig Avondmaal te vieren en in de avonddienst zal er dankzegging zijn. Een goede voorbereiding, viering en nabetrachting toegewenst.

 

Voorjaarsvakantie

In verband met de voorjaarsvakantie zijn er in de week van zondag 25 februari niet de gebruikelijke activiteiten. Wel is er de voorjaarsactiviteit van het jeugdwerk.

 

 

Zondagschool:

Het kerstfeest van de zondagsschool is alweer een paar weken geleden.

Toch willen we er in deze nieuwsbrief even kort op terug kijken:

 

De kerstviering stond helemaal in het teken van schilderijen. Het verhaal van het schilderij van de zoon werd uitgebeeld; het kerstverhaal konden we zien in levende schilderijen waarin de kinderen de Bijbelse figuren waren. Er werden Bijbelteksten opgezegd en liedjes gezongen. Ook namen we afscheid van 5 kinderen. Zij kregen een mooi gedicht mee over kaarsjes waarvan het vlammetje eerst vol vuur brandt. Om allerlei redenen gaan ze uit. Ze worden weer aangestoken door Het Licht.

Want dat is de geweldige boodschap van kerst: God heeft Zijn Zoon gegeven om ons donkere leven weer licht te maken! “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Joh 4:9).

 

Elke zondag mogen we deze boodschap door de Bijbelverhalen, gesprekken en liedjes doorgeven aan de kinderen.

Bidt u mee voor de kinderen van de zondagsschool?

 

Achter op deze nieuwsbrief vind u de activiteitenkalender voor de maand februari.

 

De kerkenraad.