Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

 

Gebedskring:

 

Zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen start er op DV 8 februari in onze gemeente een gebedskring.

Graag geven wij u door middel van de nieuwsbrief wat meer uitleg.

Gelovigen die speciaal voor gebed bij elkaar zijn, dat is iets van alle tijden. In Handelingen 12:12 lezen we hier al over. Petrus zit gevangen en er is een groep gelovigen bij elkaar om voor hem te bidden.

Wij geloven dat gebed de motor van de Gemeente van Jezus Christus is. De zieken binnen onze gemeente, de alleenstaanden, het jeugdwerk, de predikant, er is niemand die zonder gebed kan. En dat terwijl je zelf midden in een crisis in je leven bidden als heel moeilijk kan ervaren. Hoe mooi is het dan als gemeenteleden mee bidden? En de andere kant; hoe mooi is het om samen God te danken voor de zegeningen in ons leven?

Niet iedereen voelt zich vrij als het gaat om hardop bidden. Dit is geen enkel probleem. U mag ook komen luisteren.

Overigens vormen we geen vaste groep, u mag gewoon komen wanneer uw agenda het toelaat en wanneer u de behoefte voelt.

Achter in de kerk staat een “gebedsdoos” en liggen gebedsbriefjes. Als u punten heeft om voor te bidden dan mag u dat op zo`n briefje schrijven en in de doos deponeren.

Dezelfde briefjes gebruiken we ook tijdens de avonden. Een aantal zullen elke avond hetzelfde zijn. Zoals: de zieken, jeugdwerk, predikant & gezin, kerkenraad, gemeenteopbouw, zending & evangelisatie, vervolgde christenen. Op de avond zelf kunt u ook nog gebedspunten aandragen.

Deze briefjes verdelen we onder de aanwezigen en u/jij bid voor datgene wat er op uw briefjes staat. Dat doen we in de vorm van een kringgebed. Als de groep erg groot is, verdelen we ons in kleinere groepjes. Voelt u zich niet vrij om hardop te bidden, neemt u geen briefje en bid u mee in uw hart.

 

De data voor het eerste half jaar zijn D.V. 8 februari, 22 maart en 31 mei. Steeds om 20.00 uur in de Rank. Van harte welkom!

 

Hartelijke groet,

Gea van Vugt, Leske van Honk, Lianne van Genderen en Evelien Versteeg.

Ondersteund door Michel van der Werff en Teunis Versteeg namens de kerkenraad.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om contact met één van ons op te nemen.

Het nummer van Evelien is 06-53726602

 

Zondagschool:

 

We kijken terug op een heel mooi kerstfeest waarin de Liefde centraal stond! Hoe ontvangen wij onze naasten? En hoe ontvangen wij (dus) Jezus? Het kerstfeest is niet alleen mooi geweest, er zit een ontzettende belangrijk boodschap in voor ons allemaal!!

Ondertussen hebben we weer een fijne start gemaakt in januari met de kinderen van de zondagsschool.

De onderbouw heeft het ‘orgelspel’ en ‘het handgeven’ tijdens de kerkdienst besproken en daar mooie werkjes over gemaakt. Bij de bovenbouw werken we over de geestelijke wapenrusting. Waarom is er strijd? Welke strijd kennen we? Ver weg en dichtbij, soms zo dichtbij dat het oorlog in je hoofd is. Hoe kun je jezelf verdedigen?

We lezen Efeze 6:10-17. Daar staan heel wat verdedigingsmogelijkheden. Leest en bidt u met ons mee? En praat er thuis eens verder met de kinderen over, ze zijn enthousiast genoeg J.

 

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand februari.

 

De kerkenraad.