Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

 

 

Verkiezing kerkenraad:

De kerkenraad heeft broeder Marc Duijzer verkozen tot ouderling-kerkrentmeester, maar Marc had geen vrijmoedigheid om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden. Verder heeft de kerkenraad een dubbeltal gesteld voor de vacature van diaken. De gemeente heeft inmiddels broeder Richard Versteeg, die op dubbeltal stond met broeder Gerrit van Vugt, gekozen tot diaken. Richard heeft tot woensdag 6 december de tijd om te beslissen. De kerkenraad komt dinsdag 12 december weer bijeen. Zij zal dan bespreken hoe in de nog niet ingevulde vacature(s) voorzien zal moeten worden. Op zondag 17 december zullen we u in de afkondigingen informeren over de uitkomst van deze kerkenraadsvergadering.

 

Kerstfeest:

De eerste kerstdag valt dit jaar op een maandag. Dit is dus direct na een zondag, waarop al twee diensten gehouden zullen worden. Om deze reden heeft de kerkenraad besloten om op eerste kerstdag alleen een ochtenddienst te beleggen. Op tweede kerstdag zal het kerstfeest met de kinderen van de gemeente gevierd worden.

 

Zondagschool:

In de afgelopen periode hebben we een trouwe opkomst gezien. Fijn dat jullie met zoveel enthousiasme komen. Ook mochten we een aantal nieuwe kinderen begroeten. Welkom!

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen op de viering van het Kerstfeest. Naast het gewone programma wordt er door de kinderen al flink geoefend. De kinderen van de onderbouw krijgen de liedjes mee naar huis om ook thuis te kunnen oefenen. Oefent u mee met uw kind(eren)?

 

Op Tweede Kerstdag om 10.00 uur is de Kerstviering van de kinderen van de zondagsschool.

We nodigen alle vaders en moeders, broers en zussen, opa’s en oma’s en ook alle andere gemeenteleden van harte uit om dit met hen mee te vieren. Zij kijken ernaar uit! U en jullie ook?

Wees van harte welkom!

 

De Kerstvakantie is van 31 dec. t/m 7 jan. We wensen jullie alvast twee heel fijne vakantieweken toe en hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondag 14 januari om 14.00 uur.

 

We wensen u gezegende Kerstdagen toe!

 

Hartelijke groeten van de leiding van de zondagsschool

 

 

Achter op deze nieuwsbrief vind u de activiteitenkalender voor de maand december.

 

De kerkenraad.