Nieuwsbrief december 2016

Zusters en broeders,

Nu de laatste maand van 2016 is aangebroken, beginnen sommigen van u misschien al terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat heeft dit jaar, dat we uit Gods hand mochten ontvangen, ons gebracht? Heeft het ons dichter bij God gebracht? Als we door Gods liefde zijn gegrepen, dan verlangen we er steeds meer naar om dicht bij Hem te zijn. Om Hem te kennen en om Zijn wil te doen.

De eerste zondag van deze maand mogen we naar het bevel van onze Heiland avondmaal vieren. Dan kunnen we iets ervaren van wat het is om dicht bij Hem te zijn. Dan wordt het adventsverlangen in ons hart sterker en bidden we door de Heilige Geest: Kom spoedig Heere Jezus.

Als Jezus terugkomt, zal Zijn Koninkrijk volmaakt zijn en zal het recht zegevieren. God heeft het recht lief. Zo lief dat Hij Zijn eigen Zoon er voor opgeofferd heeft. In het lijden en sterven van Jezus Christus komen gerechtigheid en vrede samen. Wat is gerechtigheid ons waard? Heeft het ons al doen schuilen achter het bloed van de Rechtvaardige. Door het geloof in Hem worden we gerechtvaardigd en vinden we vrede bij God. Bij een dergelijk geschenk verbleken alle cadeaus die wij elkaar aan het einde van het jaar geven.

Een gezegende adventstijd toegebeden.

 

Nieuws van de zondagschool:

We hebben in de afgelopen periode een trouwe opkomst gezien. Ook zijn er weer een aantal nieuwe kinderen bijgekomen! Daar zijn we heel dankbaar voor.

We hebben meegedaan aan de schoenendoosactie: een schoenendoos vullen met leuke en bruikbare spulletjes om uit te delen aan arme kinderen uit andere delen van de wereld.

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen op de viering van het Kerstfeest. We kijken er naar uit! U en jullie ook?

 

Zondagsschool – Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, om 10.00 uur bent u/ ben jij van harte uitgenodigd om het Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool mee te vieren. Wees welkom!

Zondagsschool – De Kerstvakantie is van 25 dec. t/m 7 jan. We wensen jullie alvast twee heel fijne vakantieweken toe en hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondag 8 januari om 14.00 uur. De bovenbouw in de “nieuwe” Rank en de onderbouw in het bovenzaaltje van de kerk.

 

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand december.

 

De kerkenraad.