Nieuwsbrief december 2015

Zusters en broeders,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. Dankbaar mogen we terugzien op een jaar waarin we steeds opnieuw samen mochten komen rondom het geopende Woord van onze God. Dankbaar zijn we ook voor de vele positieve ontwikkelingen in onze gemeente. We hopen en bidden dat dit ook in het jaar 2016 een vervolg mag krijgen.

Zondagmiddagnieuws…

Op dankdag hoorden we dat de Here God Jacob niet in de steek liet. Jacob mocht na vele jaren terugkeren op de voor hem zo bijzondere plaats Bethel. Hij keek terug naar al die jaren, waarin hij veel meegemaakt had en voelde zich dankbaar. God was al die tijd met hem geweest. Wat mooi om zelf ook regelmatig stil te staan bij al die onverdiende zegeningen in ons leven, toen en nu.

Onze talentenrace was een geslaagde actie. Er zijn klusjes gedaan, lege flessen opgehaald, er is gebakken en allerlei lekkers en moois verkocht. Het resultaat was een prachtig bedrag waarmee vluchtelingen geholpen kunnen worden.

Op de zondagmiddagen zijn we al weer druk aan het oefenen voor een mooie Kerstviering. Het is leuk om te zien hoe enthousiast kinderen kunnen zijn om iets moois te willen laten zien. Ook zie je bij een aantal kinderen dat ze het nu al een beetje spannend vinden. Zo zijn we allemaal uniek. Dat maakt het mooi en zeker niet saai om samen te werken met het jongste deel van onze gemeente. Wij hopen u en jou natuurlijk allemaal te ontmoeten op het Kerstfeest!

We hopen dat onze kinderen door dat uurtje op zondagmiddag steeds dichter bij de Here Jezus mogen komen, door Hem steeds iets beter te leren kennen. Bidt en leeft u mee?

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vier keer in het jaar het Heilig Avondmaal. We mogen dan als gemeente in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor ons. Als kerkenraad hebben we in de afgelopen tijd nagedacht over de wijze waarop we ons als gemeente kunnen voorbereiden op de viering van het avondmaal. We leven in een drukke en hectische tijd waardoor het geconcentreerd toeleven naar het avondmaal er soms gemakkelijk bij inschiet. Daarnaast blijkt dat de viering van het avondmaal bij sommigen  verlegenheid en vragen oproept. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de kerkenraad besloten om vanaf het nieuwe jaar in de week van voorbereiding een bezinningsmoment te houden. Tijdens dit moment -dat ongeveer een uur duurt-, zingen en bidden we met elkaar, we lezen een gedeelte uit de Bijbel en/of het Avondmaalsformulier en denken daar een moment met elkaar over na. Op deze wijze hopen we dat het avondmaal in onze gemeente steeds meer gaat beantwoorden aan het doel waarmee Jezus het ooit heeft ingesteld.

Kerktoren

Zoals u inmiddels al wel hebt gezien, zijn de steigers rond de kerktoren weer verdwenen. Wat tevoorschijn kwam, is een prachtig opgeknapte toren. We zijn de gemeente Zaltbommel dankbaar voor dit mooie resultaat. In overleg met de gemeente Zaltbommel zal nu ook het straatwerk rond de kerk nog een opknapbeurt krijgen. Als feestelijke afsluiting van de restauratie zal op donderdag 17 december door de wethouder de haan worden teruggeplaatst op de spits van de toren.

De Rank

Na een periode van radiostilte is de bouwcommissie van start gegaan met de voorbereidingen voor de renovatie van de Rank. Een en ander bevindt zich op dit moment in een verkennende fase. Dat betekent dat er proefschetsen worden gemaakt en dat er overleg wordt gevoerd met de gemeente Zaltbommel over onze mogelijkheden. Via de nieuwsbrief hopen we u en jou van tijd tot tijd op de hoogte te houden van de vorderingen.

Verjaardagsfonds

Zoals bekend is het verjaardagsfonds halverwege het afgelopen jaar gestopt. Sinds die tijd hebben we nagedacht over hoe we het verjaardagfonds in de toekomst vorm kunnen gaan geven. Inmiddels hebben we hiervoor een passend model gevonden. Vanaf 1 januari 2016 ontvangt u op of rond uw verjaardag een brief van uw kerk met daarin een felicitatiekaart en een brief waarin u kunt lezen wat het doel is van het verjaardagfonds. Daarnaast ontvangt u ook een lege envelop waarin u een gift mag doen. Deze envelop kunt u dan op zondag in één van de collectezakken deponeren. In de genoemde brief vindt u hierover uitgebreide informatie.

Tot slot

Op de dag dat deze nieuwsbrief verschijnt is het de eerste adventszondag. We mogen ons de komende weken voorbereiden op het kerstfeest. Wij wensen u een gezegende voorbereidingstijd.

De kerkenraad.