Nieuwsbrief 03-2014

Zusters en broeders,

Vandaag, zondag 2 maart ontvangt u de derde nieuwsbrief van het jaar 2014. Ook dit keer weer vindt u op de achterkant de activiteitenagenda voor de komende maand. We hopen dat de geplande activiteiten weer allemaal door kunnen gaan en dat ze tot zegen mogen zijn voor ons als gehele gemeente.

Welkom – Donderdag 27 februari 2014 arriveerde rond de klok van één uur de familie van Campen bij de pastorie. Nadat de sleutels waren overhandigd was het dan eindelijk tijd om de deur van hun nieuwe woning te openen en het resultaat te gaan bewonderen. Korte tijd later arriveerde ook de verhuiswagen, zodat het inrichten kon beginnen. We willen Arnold, Annelien en Luuk van Campen heel hartelijk welkom heten in het midden van onze gemeente. We spreken de wens uit dat zij zich heel snel hier thuis zullen voelen. Al zal de overstap van Gouda naar Poederoijen best wel even wennen zijn. Verder wensen we hen voor de komende maand een goede tijd van voorbereiding toe, op weg naar de diensten van zondag 30 maart. In de morgendienst zal dan de bevestiging plaatsvinden en in de middagdienst de intrede als predikant van onze gemeente. We spreken de bede uit dat de ambtelijke dienst, die zij in het midden van onze gemeente mogen gaan vervullen, mag zijn tot groei en opbouw van onze gemeente, maar bovenal tot eer van onze God. Binnenkort zal er een datum worden geprikt waarop u als gemeente wordt uitgenodigd kennis te maken met de familie van Campen en een kijkje te nemen in de pastorie. Daar over later meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank – Ook middels deze nieuwsbrief, willen we graag onze dank uitspreken aan hen die aan het project van de pastorie hun medewerking hebben verleend. Daarbij denken we aan de mensen van de bouwcommissie, die zich vele uren hebben ingezet om te komen tot het huidige resultaat. Ook alle vrijwilligers die zich, vooral in de laatste weken, hebben ingezet om de puntjes op de i te zetten: heel hartelijk bedankt! Tot slot gaat onze dank uit naar de architect, de aannemer en de onderaannemers. Zonder hun vakwerk en inzet was het niet mogelijk geweest het behaalde resultaat te realiseren.

Biddag voor gewas en arbeid – Op d.v. donderdag 13 maart hopen we de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. De middagdienst is traditiegetrouw een dienst die speciaal gericht is op de kinderen en de jongeren van de gemeente. Het thema voor deze dienst is: de enige Echte, n.a.v. Koningen 18. De geschiedenis van Elia op de berg Karmel. Ds. A.J. Mouw uit Giessen zal deze dienst aan de hand van een PowerPoint presentatie leiden. De avonddienst zal geleid worden door Ds. K.M. Teeuw uit Aalst. Ter voorbereiding op de biddag zal er op zondag 9 maart het inmiddels bekende gezinsdagboekje op de leestafel liggen. Ieder gezin kan hier dan een exemplaar van meenemen. Wij wensen u en jou een gezegende voorbereiding op de biddag.

40 dagen tijd – Er is een mooie app gevonden om in de 40 dagentijd de stilte te zoeken. Het is een app van Kerk in Actie met mooie teksten, foto’s en tips om je voor te bereiden op het paasfeest. Doe je mee? Download ook de app in de App Store of Playstore of via www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Tot slot – De kerkenraad wenst u van harte een gezegende maand maart. We hopen dat we elkaar wekelijks mogen ontmoeten rond de verkondiging van het Woord van God.

De Kerkenraad.