Nieuwsbrief 01-2014

Zusters en broeder,

Op de laatste zondag van 2013 ontvangt u een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over verschillende zaken aangaande onze gemeente.

In de eerste plaats willen we als kerkenraad u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar. In dankbaarheid mogen we terugzien op een jaar waarin iedere zondag ons het Woord van God werd verkondigd. In het bijzonder kijken we terug op de dienst van zondag 22 december. We begonnen deze dienst met het samen zingen van het lied:

 

Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

 

Daar was alle reden toe. Op vrijdag 20 december deelde de fam. van Campen, tijdens hun bezoek aan ons dorp, de kerkenraad mee dat zij het beroep naar onze gemeente hadden mogen aanvaarden. Volgens een oud Veluws gebruik hebben we toen de klok laten luiden. Onze dank aan de Here onze God, die zelf Zijn kerk bouwt en onderhoudt, hebben we samen met u willen uiten door op zondag samen het genoemde gezang te zingen.

De komende weken zullen er verdere plannen worden gemaakt voor de overkomst, bevestiging en intrede van de Familie van Campen. We houden u hier van op de hoogte.

Bouw pastorie: Nu de eerste bewoners van de nieuwe pastorie bekend zijn, wordt er met voortvarendheid gewerkt aan de afwerking ervan. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zal de schilder het werk bijna klaar hebben. De aannemer zal de eerste oplevering hebben gedaan. Na de kerstvakantie zal hij nog een aantal zaken moeten afmaken. Door een aantal vrijwilligers zijn de plafonds op de bovendieping gelegd. Een klus die bijna geklaard is. Ook is er een begin gemaakt met de ophoging van het buitenterrein. Hiervoor zal de komende weken de nodige kubikemeters grond worden aangevoerd. Op donderdag 2 januari zal het bestratingmateriaal worden aangevoerd. Voor donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 januari zoeken we een aantal jeugdige vrijwilligers (oudere zijn natuurlijk ook welkom) om de straatklinkers op te stapelen. Zij die zich hiervoor al hebben opgegeven bij Hendrik Roseboom zullen door hem worden benaderd.

Activiteitenagenda: Achter op deze nieuwsbrief vindt u de activiteitenagenda voor de maand januari 2014. De activiteiten zijn er allemaal op gericht om u en jou beter bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Wij hopen dan ook dat in het komende jaar velen uit de gemeente zich geroepen weten deel te nemen aan deze activiteiten.

Tot slot: We begonnen deze nieuwsbrief door in dankbaarheid terug te zien naar alles wat de Here ons in Zijn goedheid in het afgelopen jaar heeft geschonken. We eindigen deze nieuwsbrief in het vertrouwen dat Hij ook in het nieuwe jaar met ons als Zijn gemeente mee zal gaan. Wij wensen u allen een hele fijne jaarwisseling en een in alle opzichten gezegend 2014 toe.

De Kerkenraad.