Overzicht van: Categorie nieuwsbrieven

  • Zusters en broeders, In de afgelopen week zijn we de grens over gegaan van het jaar 2014 naar het jaar 2015. Als kerkenraad wensen wij u een in alle opzichten gezegend nieuw jaar toe. Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer zondag aan zondag te ontmoeten, rond de verkondiging van het evangelie van Je... [read more]
  • Zusters en broeders,   Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het winterseizoen 2014 / 2015. Inmiddels zijn alle activiteiten in de gemeente van start gegaan. Dankbaar mogen we constateren dat er een goede opkomst is over de volle breedte van het gemeentewerk, in het bijzonder tijdens de zondag... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe winterseizoen. In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om alle gemeente-activiteiten weer van start te kunnen laten gaan. Daarnaast is er ook een stuk bezinning geweest op het gemeente-zijn. Tijdens een ge... [read more]
  • Zusters en broeders, Vandaag, zondag 2 maart ontvangt u de derde nieuwsbrief van het jaar 2014. Ook dit keer weer vindt u op de achterkant de activiteitenagenda voor de komende maand. We hopen dat de geplande activiteiten weer allemaal door kunnen gaan en dat ze tot zegen mogen zijn voor ons als ... [read more]
  • P/a Burg. Posweg 21       5307 HA Poederoijen tel. 041867-2782    e-mail scriba@hervormdpoederoijen.nl website: www.hervormdpoederoijen.nl   Nieuwsbrief: Zusters en broeders, Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2014, met op de achterkant de activiteitenagenda voor... [read more]
  • Zusters en broeder, Op de laatste zondag van 2013 ontvangt u een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over verschillende zaken aangaande onze gemeente. In de eerste plaats willen we als kerkenraad u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar. In dan... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt de al weer de laatste reguliere nieuwsbrief van het jaar 2013. In het afgelopen jaar mochten we elke zondag samen zijn in het huis van onze God. Hij wilde daar ons onderwijzen in de wegen die wij mochten gaan. We mogen terugzien op een rijk gezegend jaar. Binnenko... [read more]
  • Zusters en broeders, Beroepingswerk: Op dit moment is de beroepingscommissie druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot het uitbrengen van een beroep. We hopen u hierover in de loop van enkele weken meer informatie te kunnen geven. Vandaag zondag 27 oktober is de diaconiecollecte bestem... [read more]
  • Zusters en broeders, Winterwerk: Vandaag is het zondag 29 september 2013. De dag waarop we als gemeente de startzondag bij de opening van het winterwerk mogen hebben. Vanuit deze zondag mogen er de komende maanden weer verschillende activiteiten plaatsvinden. Activiteiten die er allemaal op geri... [read more]