Overzicht van: Categorie nieuwsbrieven

  • Zusters en broeders, Nu de laatste maand van 2016 is aangebroken, beginnen sommigen van u misschien al terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat heeft dit jaar, dat we uit Gods hand mochten ontvangen, ons gebracht? Heeft het ons dichter bij God gebracht? Als we door Gods liefde zijn gegrepen, da... [read more]
  • Nieuwsbrief oktober 2016 Zusters en broeders, Vandaag beginnen we in de kerk met een nieuw winterwerkseizoen. De komende maanden zullen er weer allerlei activiteiten gehouden worden waarbij jong en oud betrokken zijn. Het is onze diepe wens dat dit alles mag bijdragen aan de groei en versterki... [read more]
  • Onderwerp: Verkiezing ambtsdragers (nieuwsbrief mei 2016)   Zusters en broeders,   Voor u ligt een nieuwsbrief die opgesteld is naar aanleiding van de bijzondere kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 2 mei 2016. Op deze vergadering heeft de kerkenraad unaniem besloten broe... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt alweer de laatste reguliere nieuwsbrief van dit winterseizoen. In de afgelopen periode mocht het winterwerk weer op verschillende momenten gestalte krijgen. Nu toelevend naar Pasen ronden we een aantal zaken weer af. Wat blijven mag is de verkondiging van het evan... [read more]
  • Zusters en broeders, In de afgelopen week zijn we de grens over gegaan van het jaar 2015 naar het jaar 2016. Als kerkenraad wensen wij u een in alle opzichten gezegend nieuw jaar toe. Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer zondag aan zondag te ontmoeten, rond de verkondiging van het evangelie van Je... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. Dankbaar mogen we terugzien op een jaar waarin we steeds opnieuw samen mochten komen rondom het geopende Woord van onze God. Dankbaar zijn we ook voor de vele positieve ontwikkelingen in onze gemeente. We hopen en b... [read more]
  • Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het winterseizoen 2015 / 2016. Dankbaar mogen we constateren dat al het gemeentewerk weer is begonnen. Inmiddels is de herfstvakantie voorbij en leven we weer toe naar de periode van advent. Daarvóór komen we nog op woensdag 11 november samen om de Here te danke... [read more]
  • Vooruitblik winterwerkseizoen 2015-2016 We staan op de drempel van een nieuw winterwerkseizoen. Vanaf vandaag gaan er weer allerlei activiteiten binnen de gemeente van start. We hopen op uw en jouw enthousiaste inzet en aanwezigheid in de zondagse diensten, de zondagsschool, de clubs, de catechis... [read more]
  • Onderwerp: nieuwsbrief maart 2015   Zusters en broeders,   Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2015. Als er verder geen aanleiding meer toe is, zal dit ook de laatste nieuwsbrief zijn van het winterseizoen 2014 / 2015. Zondagsschool: Bij de onderbouw werken we over ... [read more]