Overzicht van: Categorie nieuwsbrieven

  • Nieuwsbrief maart 2017  Voor uw ligt de laatste nieuwbrief van het winterseizoen 2016-2017. Deze maand zijn er nog verscheidene activiteiten binnen onze gemeente. Maak gebruik van de mogelijkheden die God u en uw gezin geeft om Hem, samen met andere gemeenteleden, beter te leren kennen. Als ander... [read more]
  • Onderwerp: Verkiezing ambtsdragers (nieuwsbrief mei 2016)   Zusters en broeders,   Voor u ligt een nieuwsbrief die opgesteld is naar aanleiding van de bijzondere kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 2 mei 2016. Op deze vergadering heeft de kerkenraad unaniem besloten broe... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt alweer de laatste reguliere nieuwsbrief van dit winterseizoen. In de afgelopen periode mocht het winterwerk weer op verschillende momenten gestalte krijgen. Nu toelevend naar Pasen ronden we een aantal zaken weer af. Wat blijven mag is de verkondiging van het evan... [read more]
  • Zusters en broeders, In de afgelopen week zijn we de grens over gegaan van het jaar 2015 naar het jaar 2016. Als kerkenraad wensen wij u een in alle opzichten gezegend nieuw jaar toe. Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer zondag aan zondag te ontmoeten, rond de verkondiging van het evangelie van Je... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. Dankbaar mogen we terugzien op een jaar waarin we steeds opnieuw samen mochten komen rondom het geopende Woord van onze God. Dankbaar zijn we ook voor de vele positieve ontwikkelingen in onze gemeente. We hopen en b... [read more]
  • Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het winterseizoen 2015 / 2016. Dankbaar mogen we constateren dat al het gemeentewerk weer is begonnen. Inmiddels is de herfstvakantie voorbij en leven we weer toe naar de periode van advent. Daarvóór komen we nog op woensdag 11 november samen om de Here te danke... [read more]
  • Vooruitblik winterwerkseizoen 2015-2016 We staan op de drempel van een nieuw winterwerkseizoen. Vanaf vandaag gaan er weer allerlei activiteiten binnen de gemeente van start. We hopen op uw en jouw enthousiaste inzet en aanwezigheid in de zondagse diensten, de zondagsschool, de clubs, de catechis... [read more]