Overzicht van: Categorie nieuwsbrieven

  • Beroepingswerk Om te mogen beroepen, moet je als gemeente eerst toestemming hebben. Een belangrijk onderdeel in de aanvraag van deze toestemming, vormt de begroting voor de komende jaren. Deze begroting kon echter niet zomaar gemaakt worden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, kan onze gemeent... [read more]
  • Nieuwsbrief juni 2018     Voltallige colleges van diakenen en kerkrentmeesters   Om de pastorale en diaconale zorg binnen de gemeente mogelijk te maken, moet er aan bepaalde materiële en financiële voorwaarden worden voldaan. Hierbij valt te denken aan de beloning van de pre... [read more]
  • Nieuwsbrief november 2017 Verkiezing kerkenraad: Veel gemeenteleden hebben namen ingediend voor de vacature van Ouderling-Kerkrentmeester Bok en voor de vacature van Diaken Roseboom. Hieruit blijkt uw betrokkenheid op de gemeente. Als kerkenraad zijn we daar zeer verheugd over. Op woensdag 15 ... [read more]
  • Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Op die vraag geeft het boek Hebreeën een helder antwoord: ‘Laten we in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’... [read more]
  • Nieuwsbrief maart 2017  Voor uw ligt de laatste nieuwbrief van het winterseizoen 2016-2017. Deze maand zijn er nog verscheidene activiteiten binnen onze gemeente. Maak gebruik van de mogelijkheden die God u en uw gezin geeft om Hem, samen met andere gemeenteleden, beter te leren kennen. Als ander... [read more]