Overzicht van: Categorie kerkbode

  • ENQUÊTE DIGITALE KERKBODE   Heeft u interesse in de digitale versie van de Hervormde Kerkbode of wilt u daarover uw mening geven? Vul dan uiterlijk 11 november de enquête in die u kunt bereiken via deze link: https://hervkerkbode.typeform.com/to/irga2I   Wilt u zich aanme... [read more]
  • In verband met de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is besloten om de kerkbode voortaan niet meer hier op de website te plaatsen. Er wordt nagedacht over andere mogelijkheden voor digitale verspreiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkenraad.