Author archives: Webmaster

  • Zusters en broeders, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe winterseizoen. In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om alle gemeente-activiteiten weer van start te kunnen laten gaan. Daarnaast is er ook een stuk bezinning geweest op het gemeente-zijn. Tijdens een ge... [read more]
  • Zusters en broeders, Vandaag, zondag 2 maart ontvangt u de derde nieuwsbrief van het jaar 2014. Ook dit keer weer vindt u op de achterkant de activiteitenagenda voor de komende maand. We hopen dat de geplande activiteiten weer allemaal door kunnen gaan en dat ze tot zegen mogen zijn voor ons als ... [read more]
  • P/a Burg. Posweg 21       5307 HA Poederoijen tel. 041867-2782    e-mail scriba@hervormdpoederoijen.nl website: www.hervormdpoederoijen.nl   Nieuwsbrief: Zusters en broeders, Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2014, met op de achterkant de activiteitenagenda voor... [read more]
  • Zusters en broeder, Op de laatste zondag van 2013 ontvangt u een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over verschillende zaken aangaande onze gemeente. In de eerste plaats willen we als kerkenraad u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar. In dan... [read more]
  • Zusters en broeders, Voor u ligt de al weer de laatste reguliere nieuwsbrief van het jaar 2013. In het afgelopen jaar mochten we elke zondag samen zijn in het huis van onze God. Hij wilde daar ons onderwijzen in de wegen die wij mochten gaan. We mogen terugzien op een rijk gezegend jaar. Binnenko... [read more]
  • Zusters en broeders, Beroepingswerk: Op dit moment is de beroepingscommissie druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot het uitbrengen van een beroep. We hopen u hierover in de loop van enkele weken meer informatie te kunnen geven. Vandaag zondag 27 oktober is de diaconiecollecte bestem... [read more]