Author archives: Webmaster

  • Nieuwsbrief maart 2017  Voor uw ligt de laatste nieuwbrief van het winterseizoen 2016-2017. Deze maand zijn er nog verscheidene activiteiten binnen onze gemeente. Maak gebruik van de mogelijkheden die God u en uw gezin geeft om Hem, samen met andere gemeenteleden, beter te leren kennen. Als ander... [read more]
  • Zusters en broeders, Nu de laatste maand van 2016 is aangebroken, beginnen sommigen van u misschien al terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat heeft dit jaar, dat we uit Gods hand mochten ontvangen, ons gebracht? Heeft het ons dichter bij God gebracht? Als we door Gods liefde zijn gegrepen, da... [read more]
  • Nieuwsbrief oktober 2016 Zusters en broeders, Vandaag beginnen we in de kerk met een nieuw winterwerkseizoen. De komende maanden zullen er weer allerlei activiteiten gehouden worden waarbij jong en oud betrokken zijn. Het is onze diepe wens dat dit alles mag bijdragen aan de groei en versterki... [read more]
  • Onderwerp: Verkiezing ambtsdragers (nieuwsbrief mei 2016)   Zusters en broeders,   Voor u ligt een nieuwsbrief die opgesteld is naar aanleiding van de bijzondere kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 2 mei 2016. Op deze vergadering heeft de kerkenraad unaniem besloten broe... [read more]