Author archives: Webmaster

  • Beroepingswerk Om te mogen beroepen, moet je als gemeente eerst toestemming hebben. Een belangrijk onderdeel in de aanvraag van deze toestemming, vormt de begroting voor de komende jaren. Deze begroting kon echter niet zomaar gemaakt worden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, kan onze gemeent... [read more]
  • Nieuwsbrief juni 2018     Voltallige colleges van diakenen en kerkrentmeesters   Om de pastorale en diaconale zorg binnen de gemeente mogelijk te maken, moet er aan bepaalde materiële en financiële voorwaarden worden voldaan. Hierbij valt te denken aan de beloning van de pre... [read more]
  • In verband met de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is besloten om de kerkbode voortaan niet meer hier op de website te plaatsen. Er wordt nagedacht over andere mogelijkheden voor digitale verspreiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkenraad.
  • Nieuwsbrief november 2017 Verkiezing kerkenraad: Veel gemeenteleden hebben namen ingediend voor de vacature van Ouderling-Kerkrentmeester Bok en voor de vacature van Diaken Roseboom. Hieruit blijkt uw betrokkenheid op de gemeente. Als kerkenraad zijn we daar zeer verheugd over. Op woensdag 15 ... [read more]