Adressen

Algemene adressen informatie
 
Predikant
Naam: Ds. J.P. Lensen Postcode: 5307 HA
Adres: Burgemeester Posweg 2a Plaats: Poederoijen
e-mail: predikant@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 06-57367845
 
Moderamen van de kerkenraad.
Praeses kerkenraad
Naam: J. Brienen Postcode: 5307 HH
Adres: J. v. Stolbergstraat 27 Plaats: Poederoijen
e-mail: johanbrienen@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-673568 / 06-23837705
Scriba kerkenraad
Naam: G. Hak Postcode: 5307 HM
Adres: Maasdijk 31 Plaats: Poederoijen
e-mail: scriba@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-674885 / 06-53547612
Assessor kerkenraad
Naam: Ds. J.P. Lensen Postcode: 5307 HA
Adres: Burgemeester Posweg 2a Plaats: Poederoijen
e-mail: predikant@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 06-57367845
Lid Moderamen
Naam: R. Grandia Postcode: 5307 HT
Adres: Willem van Oranjestraat 4 Plaats: Poederoijen
e-mail: rolandgrandia@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-672085 / 06-23794470
 
Pastoraat
Predikant
Naam: Ds. J.P. Lensen Postcode: 5307 HA
Adres: Burgemeester Posweg 2a Plaats: Poederoijen
e-mail: predikant@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 06-57367845
Ouderling
Naam: G. Hak Postcode: 5307 HM
Adres: Maasdijk 31 Plaats: Poederoijen
e-mail: gerthak@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-674885 / 06-53547612
Ouderling
Naam: T. Versteeg Postcode: 5307 VC
Adres:  Karel van Gelreweg 2A Plaats: Poederoijen
e-mail: teunisversteeg@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-671316 / 06-53469880
Ouderling
Naam: M. van der Werff Postcode: 5307 HC
Adres: M. van Rossumweg 27 Plaats: Poederoijen
e-mail: michelvanderwerff@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 06-19431361
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter
Naam: G.M. Versteeg Postcode: 5307 HT
Adres: Willem van Oranjestraat 42 Plaats: Poederoijen
e-mail: richardversteeg@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-674090
Secretaris
Naam: M. Duijzer Postcode: 5307 HK
Adres: Dorpsweg 7 Plaats: Poederoijen
e-mail: marcduijzer@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-648923 / 06-20037840
Penningmeester
Naam: J. Brienen Postcode: 5307 HH
Adres: J. v. Stolbergstraat 27 Plaats: Poederoijen
e-mail: johanbrienen@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-673568 / 06-23837705
De administratie berust bij:
Naam: J. Brienen Postcode: 5307 HH
Adres: J. v. Stolbergstraat 27 Plaats: Poederoijen
e-mail: johanbrienen@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-673568 / 06-23837705
Algemeen rekening nummer NL67 RABO 0310302625
Collectemunten fonds NL40 RABO 0310361699
De ledenregistratie berust bij:
Naam: C. Nieuwkoop Postcode: 5307 HA
Adres: Burg. Posweg 21 Plaats: Poederoijen
e-mail: keesnieuwkoop@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-672782 / 06-23159668
 
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter
Naam: R. Grandia Postcode: 5307 HT
Adres: Willem van Oranjestraat 4 Plaats: Poederoijen
e-mail: rolandgrandia@hervormdpoederoijen.nl Telefoon: 0418-672085 / 06-23794470
Secretaris vacant
Penningmeester
Naam: H. Roseboom Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: hendrikroseboom@hervormdpoederoijen.nl Telefoon:
De administratie berust bij:
Naam: H. Roseboom Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: hendrikroseboom@hervormdpoederoijen.nl Telefoon:
 
Algemeen rekeningnummer NL97 RABO 0310300339